Subscribe By RSS or Email

 • ICO2: kH / pH Tablosu

  CO2: kH / pH Tablosu

      pH, kH(karbonat sertliği) ile sudaki CO2 konsantrasyonunun bir sonucudur. ...

 • ISuyun Karbonat Sertliği kH

  Suyun Karbonat Sertliği kH

  1. Geçici veya Karbonat Sertliği: Genellikle, Kalsiyum bikarbonat (kireç) - Ca(HCO3)2, Magnezyum bikarbonat - Mg(HCO3)2 den mey...

 • ISuda Çözünmüş Oksijen

  Suda Çözünmüş Oksijen

  Çözünmüş oksijen su kirlenmesi ile ilgili en Önemli parametrelerden birisidir. Doğal sularda oksijen, azot ve karbondio...

 • IKartuşlu Üniteler

  Kartuşlu Üniteler

  Ham su içerisinde bulunan tortu, bulaniklik, partikül gibi askida kati maddelerin (AKM) tutulmasini saglayan manuel filtre siste...

 • ITers Ozmoz Sistemleri

  Ters Ozmoz Sistemleri

  Ozmoz prensibi, en basit sekliyle suyun az yogun ortamdan çok yogun ortama yari geçirgen zar vasitasiyla geçisi olarak tanimlan...

 • IDezenfeksiyon

  Dezenfeksiyon

  Ultraviole,Ozonlama,Klorlama yöntemiyle suda bulunan her türlü patojen ve projen,bakteri,virüs,mantar ve benzeri mikroorganizm...

 • IpH

  pH

  Su içindeki hidrojen iyonu konsantrasyonunu 10 tabanına göre negatif logaritması pH değeri olarak tanımlanmaktadır. pH= 7 o...

 • IElektriksel İletkenlik

  Elektriksel İletkenlik

  Genel olarak bütün sular elektrik içerir. İyon konsantrasyonu ile bu iletkenlik artar. Özgül elektriksel iletkenliğin ölç...

 • ISucul Yaşam

  Sucul Yaşam

  Suda serbestçe hareket eden veya geçici olarak bir yere tutunan bütün hayvansal ve bitkisel mikroorganizmalara plankton de...

 • CO2: kH / pH Tablosu

  CO2: kH / pH Tablosu

      pH, kH(karbonat sertli

 • Suyun Karbonat Sertliği kH

  Suyun Karbonat Sertliği kH

  1. Geçici veya Karbonat Sertl

 • Suda Çözünmüş Oksijen

  Suda Çözünmüş Oksijen

  Çözünmüş oksijen su k

 • Kartuşlu Üniteler

  Kartuşlu Üniteler

  Ham su içerisinde bulunan tor

 • Ters Ozmoz Sistemleri

  Ters Ozmoz Sistemleri

  Ozmoz prensibi, en basit sekli

 • Dezenfeksiyon

  Dezenfeksiyon

  Ultraviole,Ozonlama,Klorlama y

 • pH

  pH

  Su içindeki hidrojen iyonu ko

 • Elektriksel İletkenlik

  Elektriksel İletkenlik

  Genel olarak bütün sular ele

 • Sucul Yaşam

  Sucul Yaşam

  Suda serbestçe hareket ed

Elektriksel İletkenlik

Pazar, 16 Eylül 2012 18:57 Yazan 

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Genel olarak bütün sular elektrik içerir. İyon konsantrasyonu ile bu iletkenlik artar. Özgül elektriksel iletkenliğin ölçüsü olarak microohm/cm.
kullanılır. Bu, +25°C deki 1 cm3 suyun iletkenliğini ifade eder. iletkenlik, bir dereceye kadar sudaki iyon konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.

Ancak,
bu orantı, iletkenliği 50. 000 microohm/cm. den fazla olan sular için geçerli değildir. Özgül elektriksel iletkenlik(EC) de, içme ve sulama suları sınıflandırılmasında bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Elektiriksel iletkenlik suyun elektrik akımını iletme kapasitesi veya çözeltinin elektrik akımını geçirmeye karşı gösterdiği dirençdir. Bu özellik suda iyonize olan maddelerin toplam konsantrasyonuna ve sıcaklığa bağlıdır, iyonların yer değiştirme hızı üzerine sıcaklığın etkisi vardır. Yeni damıtılmış damıtık suyun iletkenliği 0, 5-2 mikroohm/cm olur. Zamanla havanın karbondioksitinin absorbsiyonu ile bu değer 2-4 mikroohms/cm olur. İletkenliği muayyen ampirik formüllerle çarpılarak (0, 55-0, 9) sudaki çözünmüş madde miktarı bulunabilir.

Okunma 10640 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 17 Eylül 2012 13:10
Bu kategoriden diğerleri: pH »